Avalim

- Limgroup, Nederland
 • Kopsluiting

 • Productiviteit

 • Stengeldikte

 • Stengelkwaliteit

 • Uniformiteit

 • Vroegheid

Avalim is een 100% mannelijke hybride en uitermate geschikt voor de teelt van zowel witte als groene asperges in het gematigde klimaat. Avalim combineert zijn zeer vroege productie met stengeldikte en kwaliteit. Met name op lichte zandgronden produceert Avalim beduidend dikkere stengels dan Gijnlim. Avalim is zeer goed geschikt voor teeltmaatregelen die gericht zijn op vervroeging.

Kenmerken

 • Geschikt voor de teelt van zowel witte als groene asperge;
 • Zeer vroege productie;
 • Hoog stengelgewicht en uniforme sortering;
 • Zeer goede smaakeigenschappen;
 • Bij uitstek geschikt voor huisverkoop.

Teelt
Avalim gedijt het beste op zandgronden die goed ontwaterd zijn. In meerjarig eigen onderzoek zijn voor de witte teelt de beste resultaten behaald met een plantdichtheid van 3,5 - 4 planten per strekkende meter en een plantdiepte van 16 - 20 cm. Voor de teelt van groene asperge mag de plantdichtheid met circa 30% verhoogd worden. Avalim is door zijn natuurlijke vroegheid zeer goed geschikt voor extra vervroegende teeltmaatregelen en vervroeging met behulp van thermische folie of minitunnel. Avalim blijft ook onder de diverse bedekkingsvarianten kwalitatief hoogwaardig produceren.

Product
Avalim heeft een goed productiepotentieel, een goede kwaliteit en een goede dikte. Het product is wit, heeft een goede kopsluiting en is niet of nauwelijks gevoelig voor holle stengels, breuk en fysiologische roest. 70% van het product bevindt zich in de sorteringsklasse 16 - 28 mm. De smaak van Avalim wordt als zeer goed ervaren en dat maakt Avalim bij uitstek geschikt voor huisverkoop.

Loof
Het zeer uniforme loof van Avalim is donker van kleur, sterk opgericht en krachtig ontwikkeld. Het loof is van nature sterk tegen legering, bladziekten en blijft tot laat en de herfst groen. De goede loofeigenschappen maken Avalim daarmee ook uitstekend geschikt voor de biologische teelt.

Avalim