teboza = samenwerken = vermenigvuldigen


Geselecteerde telers

Samenwerken


Asperges telen doen wij niet alleen, maar samen met een aantal geselecteerde telers. Met deze telers delen we dezelfde passie voor de asperge en werken we samen op het gebied van marktgericht, innovatief en duurzaam telen en ondernemen.
Onze samenwerking met telers is maatwerk. In veel gevallen ontzorgen we onze telers niet alleen in de verkoop en delen we onze kennis, maar ondersteunen we ze ook in de operatie (teelt, oogst, sorteren). Deze unieke manier van samenwerken is mogelijk doordat wij in de hele keten actief zijn, maar bovenal omdat we zelf een toonaangevende aspergeteler in hart en nieren zijn.


Groei met ons!


Betrouwbaarheid
Onze intensieve manier van samenwerken zorgt voor een korte, betrouwbare internationale keten. Zowel onze telers als onze klanten profiteren van deze manier van samenwerken. Klanten zijn gegarandeerd van een topproduct en telers zijn verzekerd van een betrouwbare afzet tegen eerlijke prijzen.


Innovatie
Bij de teelt van asperges zorgen slimme innovaties en moderne technologieën voor een efficiënte en duurzame productiewijze met een hoge kwaliteitsstandaard. Samen met onze telers onderzoeken wij continue de mogelijkheden van nieuwe aspergerassen, teelttechnieken en precisielandbouw.


Met elkaar en voor elkaar
Onze samenwerking is vooral gebaseerd op vertrouwen en wederzijds begrip. Wij zijn er voor elkaar in goede én slechte tijden. Niet voor niets is er in veel gevallen sprake van een jarenlange succesvolle samenwerking.


Groeien
Bij Teboza gaan we graag de uitdaging aan en dat verwachten we ook van de telers waarmee we samenwerken. Deze uitdagingen vertalen we met respect voor elkaars belangen in een gezamenlijke ambitie.


Persoonlijk
Wij vinden dat het bij samenwerken zowel gaat om inhoudelijke argumenten als om persoonlijke verhoudingen en relaties. Behalve de frequente overleggen met betrekking tot de afzet, sparren we regelmatig met onze telers over de teelt en is er de nodige aandacht voor informeel overleg en ontspanning.

Meer informatie?