Teboza en sponsoring: "Gezond en lekker leven"

Regelmatig ontvangen wij aanvragen voor sponsoring en we kunnen niet alle verzoeken inwilligen. Om ervoor te zorgen dat we op het gebied van sponsoring de keuzes maken, waarmee we ons als Teboza ook echt verbonden voelen, hebben we een sponsorbeleid geformuleerd.

Uitgangspunt is dat we als Teboza een waardevolle bijdrage willen leveren aan de samenleving. We staan er dan ook voor open om bij te dragen aan initiatieven die passen bij onze eigen organisatie en identiteit. We zullen daarom ook kiezen voor sponsorprojecten waarmee wordt bevestigd dat we een maatschappelijk betrokken, toonaangevend, duurzaam en innoverend bedrijf zijn. Bij dit alles staat “Gezond en lekker leven” centraal.

Heb je een sponsoridee of verzoek dat past bij “Gezond en lekker leven” dan kun je dat via info@teboza.nl altijd bij ons aandragen. Daarbij willen we je wel vragen om in je verzoek de volgende punten te verwerken:

  • De naam en achtergrond van de organisatie of instelling waar het verzoek betrekking op heeft
  • De activiteiten waar de sponsoring nodig voor is
  • De reden van het sponsorverzoek
  • Eventuele mede sponsoren
  • Type en omvang van de gevraagde sponsoring
  • Uitleg van een eventuele tegenprestatie

Wat sponsoren wij niet:

  • Projecten of organisaties met een politiek of religieus karakter
  • Studiereizen
  • Studentenverenigingen
  • Informele feesten

Een verzoek zullen we serieus in behandeling nemen. Het kan voorkomen dat een aanvraag wordt afgewezen ook al voldoet deze aan de criteria.