Prius

- Bejo, Nederland
  • Kopsluiting

  • Productiviteit

  • Stengeldikte

  • Stengelkwaliteit

  • Uniformiteit

  • Vroegheid

Prius is geschikt voor de teelt van witte asperges in Noord-Europa. Het is een zéér vroeg primeurras met een hoge totaalopbrengst. Prius is een 100% mannelijke, zeer witte asperge. Goed gesloten koppen en sterk tegen roest. Stevig gewas. Prius is hét vroegste ras op de markt in Noord-Europa.

Kenmerken

  • Zeer vroeg;
  • Primeurras met een hoge totaalopbrengst;
  • Goed gesloten koppen en sterk tegen roest;
  • Prima teelt onder zwart/wit folie en onder (mini)tunnel.

Teelt
Geschikt voor de teelt van witte asperges in Noord-Amerika. Prius kan prima geteeld worden onder zwart/wit folie en onder (mini)tunnel. De aanbevolen plantdichtheid is 4 planten per strekkende meter.

Product
Het ras produceert stengels met goed gesloten koppen die sterk zijn tegen roest.

Loof
Stevig gewas.

Prius