Javelim

- Limgroup
  • Kopsluiting

  • Productiviteit

  • Stengeldikte

  • Stengelkwaliteit

  • Uniformiteit

  • Vroegheid

Javelim is een middenvroeg ras met een zeer hoog stengelgewicht en een zeer goede kopsluiting. Door de goede kopkwaliteit is
Javelim in een groot geografisch gebied toepasbaar.

Teelt
Javelim gedijt het beste op groeikrachtige gronden die goed ontwaterd zijn. In meerjarig onderzoek
zijn in de groene teelt de beste resultaten behaald met een plantdichtheid van 4 - 6
planten per strekkende meter en een plantdiepte van 15 - 20 cm. Javelim is een middenvroeg
ras en produceert een hoog percentage asperges in de beste kwaliteitsklasse.

Product
Javelim heeft een zeer hoog stengelgewicht, een goede productie, een uitstekende kopsluiting
en blijft stabiel gedurende de productiejaren. Ook onder warme omstandigheden blijft
de kopsluiting van Javelim zeer goed. Javelim produceert mooie gladde stengels en is een
zeer attractief product.

Gewas
Het uniforme loof van Javelim is donker, opgericht, krachtig en heeft een open structuur.
Het loof is sterk tegen legering en blijft lang groen.

Javelim