Maralim

- Limgroup, The Netherlands
  • Kopsluiting

  • Productiviteit

  • Stengeldikte

  • Stengelkwaliteit

  • Uniformiteit

  • Vroegheid

Maralim is een 100% mannelijke hybride voor de oogst van witte asperge in het gematigde klimaat. Het ras is bijzonder geschikt voor de midden vroege oogst in Noordwest Europa. Maralim levert een continue kwaliteit tot aan het einde van het seizoen. Zowel met minitunnels als in onbedekte teelten is Maralim betrouwbaar qua opbrengst en kwaliteit.


Teelt
Maralim is een ras dat zijn kwaliteiten het beste laat zien op goed afwaterende zandgronden.
Uit jarenlange praktijkervaring, in binnen- en buitenland, is gebleken dat Maralim optimaal
presteert bij plantdichtheden van 5 planten per strekkende meter. De aanbevolen plantdiepe
onder normale omstandigheden bedraagt 15 - 25 cm, dieper planten betekent een latere start
van de oogst. Voldoende irrigatie zorgt er voor dat Maralim de beste kwaliteit en hoogste
opbrengsten levert.

Product
Maralim produceert een typisch witte en rechte asperge. Het ras produceert asperges
met de beste kopsluiting in zijn segment en is nauwelijks gevoelig voor breuk, hol,
roze verkleuring en roest. Het grootste deel van de sortering bevindt zich in de klasse
20 - 28 mm. Het ras wordt door de consument als zeer smaakvol ervaren. Door de perfecte
kopsluiting kan het oogstritme worden gewijzigd, terwijl de kwaliteit hetzelfde blijft.
De hoge opbrengst en goede sortering vertalen zich in meer kilo’s klasse 1, wat resulteert
in een hogere opbrengst per hectare.

Gewas
Het loof van Maralim is compact en ongevoelig voor legering. Ondanks de vroege natuurlijke
afsterving in de herfst zorgt het voor ruim voldoende opbouw van reservestoffen.


Maralim