Maxlim

- Limgroup, Nederland
  • Kopsluiting

  • Productiviteit

  • Stengeldikte

  • Stengelkwaliteit

  • Uniformiteit

  • Vroegheid

Maxlim is een 100% mannelijke hybride en uitermate geschikt voor de teelt van witte asperges in gebieden met een warm/mediterraan klimaat.

Kenmerken

  • Geschikt voor de teelt van witte asperges;
  • Middenvroege productie;
  • Zeer hoog opbrengstpotentieel;
  • Uitstekende kwaliteitseigenschappen.

Teelt
Maxlim gedijt het beste op groeikrachtige gronden die goed zijn ontwaterd. Tijdens meerjarig onderzoek zijn voor de witte teelt de beste resultaten behaald met een plantdichtheid van 5-6 planten per m1 en een plantdiepte van 18-20 cm. Op niet-droogtegevoelige, groeikrachtige gronden of percelen voorzien van irrigatie en/of fertigatie zijn plantdichtheden mogelijk van 6-8 planten per m1. Maxlim is door zijn uitstekende kopsluiting prima geschikt voor extra vervroegende teeltmaatregelen door middel van thermische folie of minitunnel.

Product
Maxlim heeft een zeer hoog productiepotentieel, een uitstekende kwaliteit en een goede dikte. Maxlim is een betrouwbare rendements - ras in het middenvroege segment. Het product heeft een zeer goede kopsluiting en is weinig gevoelig voor holle stengels. Ruim 80% van het product bevindt zich in de sorteringsklasse 16-24 mm. De smaak van Maxlim wordt als goed ervaren.

Loof
Het loof van Maxlim is sterk opgericht. Maxlim loof is van nature sterk tegen bladziekten en ongevoelig voor legering.

Maxlim