Robbems

- Bayer, Nederland
  • Kopsluiting

  • Productiviteit

  • Stengeldikte

  • Stengelkwaliteit

  • Uniformiteit

  • Vroegheid

Robbems is een 100% mannelijke hybride en is geschikt voor de teelt van witte asperges.

Kenmerken

  • Midden-vroeg
  • Rechte asperges
  • Goede kopsluiting
  • Ras komt op meerdere gronden tot zijn recht

Teelt
Bedrijfszeker ras dat op meerdere gronden en teeltsystemen tot zijn recht komt.

Product
Met Robbems heeft u een ras dat onder verschillende teeltsystemen en grondsoorten goed tot zijn recht komt. Robbems geeft een hoog percentage dubbel AA met een hoog rendement.

Loof


Robbems