Starlim

- Limgroup, Nederland
 • Kopsluiting

 • Productivitieit

 • Stengeldikte

 • Stengelkwaliteit

 • Uniformiteit

 • Vroegheid

Starlim is een 100% mannelijke hybride en uitermate geschikt voor de teelt van groene asperges in gebieden met een warm/mediterraan klimaat. Starlim is een vroeg ras met een snelle aanvangsproductie. Het ras combineert een zeer hoog productieniveau met een hoog gemiddeld stengelgewicht.

Kenmerken

 • 100% mannelijke hybride
 • Vroege en hoge aanvangsproductie;
 • Hoog stengelgewicht;
 • Zeer hoog opbrengstpotentieel;
 • Krachtig en gezond loof.

Teelt
Starlim gedijt het beste op groeikrachtige gronden die goed ontwaterd zijn. In meerjarig onderzoek zijn voor de groene teelt de beste resultaten behaald met een plantdichtheid van 25.000 - 32.000 planten per hectare en een plantdiepte van 20 - 25 cm. Op percelen die kunstmatig bevloeid kunnen worden of voorzien zijn van druppel-fertigatie kunnen de hoogste plantdichtheden worden gehanteerd. Starlim is een 100% mannelijke hybride, wat leidt tot een lange rendabele levensduur, een homogeen product en geen overlast van zaaiingen.

Product
Starlim heeft een bijzonder hoog productiepotentieel met een zeer goede stengeldikte. De productie van Starlim is vroeg. Het product heeft een goede kwaliteit met een goede kopsluiting, waardoor het percentage klasse I zeer hoog is. Ruim 75% van het uniforme product bevindt zich in de diameterklasse boven 12 mm. Starlim produceert een visueel mooi product met mooie glasse stengels.

Loof
Het uniforme loof van Starlim is donker van kleur, sterk opgericht en krachtig ontwikkeld. Het loof is van nature sterk tegen legering, bladziekten en blijft tot laat in de herfst groen. De goede loofeigenschappen maken Starlim daarmee ook uitstekend geschikt voor de biologische teelt.

Starlim