Xenolim

- Limgroup, Nederland
  • Kopsluiting

  • Productiviteit

  • Stengeldikte

  • Stengelkwaliteit

  • Uniformiteit

  • Vroegheid

Xenolim is een 100% mannelijke anthocyaan - vrije hybride en uitermate geschikt voor de teelt van anthocyaan - vrije groene asperge in gebieden met een gematigd klimaat. Xenolim combineert een middenvroege productie met zeer hoge opbrengsten en een lange rendabele levensduur.

Kenmerken

  • Middenvroege productie;
  • Zeer hoog productiepotentieel;
  • Uniforme sortering en hoog stengelgewicht;
  • Zeer goede kopsluiting.

Teelt
Xenolim groeit het best op groeikrachtige gronden die goed ontwaterd zijn. In meerjarig onderzoek zijn voor de anthocyaan - vrije groene teelt de beste resultaten behaald met een plantdichtheid van 4 planten per strekkende meter en een plantdiepte van 15 - 20 cm. Xenolim is een 100% mannelijke hybride, dat betekent niet alleen een lange economische levensduur, maar ook dat opslagplanten uit zaden niet meer voorkomen.

Product
Xenolim heeft een zeer hoog productiepotentieel, een uitstekende kwaliteit en erg goede stengeldikte. De kopsluiting van Xenolim is ook onder warme omstandigheden tijdens de oogst uitstekend. Circa 70% van het product bevindt zich in de commercieel interessante sorteringsklasse boven 12 mm. Xenolim produceert mooie gladde stengels met een cilindrische vorm.

Loof
Het uniforme loof van Xenolim is opgericht en hoogopgaand. Ondanks de tijdige natuurlijke afsterving van het loof, worden voldoende reservestoffen in de plant opgeslagen.

Xenolim