TEBOZA EN COVID-19

Uw veiligheid en die van onze medewerkers staat bij ons voorop. We houden de situatie zo goed mogelijk in de gaten en passen onze organisatie zodra nodig aan. In dit artikel gaan wij kort in op een aantal vragen die wij de afgelopen tijd hebben ontvangen.

Waarom wordt er bij Teboza doorgewerkt?
Teboza is een agrarisch bedrijf dat actief is in de vollegrond teelt van asperges. Door de Nederlandse overheid is de voedselketen aangemerkt als een vitaal proces, en worden de beroepen van de medewerkers die in onze sector actief zijn beschouwd als een cruciaal beroep. Dit betekent dat bij ons ondanks alles de teelt, oogst en verwerking zoveel mogelijk doorgang moet vinden, zodat we u van onze gezonde groente van eigen bodem kunnen voorzien.

Daar waar er thuisgewerkt kan worden, wordt er uiteraard thuisgewerkt.


Bij jullie werken toch heel veel mensen, wat betekent dit voor jullie?
Het oogsten en verwerken van asperges is een buitengewoon arbeidsintensief proces.

Bij de uitvoering van onze werkzaamheden zetten wij uiteraard alles op alles om te zorgen voor een veilige en gezonde werkplek. De eisen van het RIVM, de GGD en de overheid zien we daarbij als minimum eisen. Naast diverse fysieke aanpassingen en het inzetten van persoonlijke beschermingsmiddelen krijgt iedereen extra hygiëne trainingen en er wordt actief gemonitord op de naleving ervan. Verder hebben we additionele schoonmaak maatregelen genomen om het risico op besmetting zo veel mogelijk te beperken.


Welke maatregelen hebben jullie getroffen bij de oogst van asperges?
Bij de oogst hebben we, behoudens de gebruikelijke hygiëne voorschriften, diverse extra maatregelen getroffen. Zo hebben we de opzet van ons vervoer aangepast en hebben we op iedere stekers groep, naast de supervisor, een externe persoon aangetrokken die verantwoordelijk is voor de naleving van hygiëne afspraken (afstand houden, geen groepsvorming, etc.).


Zijn jullie werknemers zich wel bewust van de ernst van de situatie?
Wij merken dat dat het grootste deel van de medewerkers zich ter dege bewust is van de ernst van de situatie. Bovendien worden onze medewerkers allemaal individueel (en in hun eigen taal) op de hoogte gebracht van de maatregelen die in Nederland gelden. Overigens is het zo dat voor veel van onze buitenlandse medewerkers geldt dat in hun thuisland soortgelijke of in vele gevallen zelfs strengere maatregelen gelden.


Welke maatregelen hebben jullie genomen met betrekking tot de vrije tijd invulling?
Hoewel wij misschien niet verantwoordelijk zijn voor het gedrag van onze mensen in hun vrije tijd voelen wij ons er wel medeverantwoordelijk voor. Zo hebben we op de (gecertificeerde) huisvestingslocaties additionele maatregelen getroffen (kleinere accommodaties, extra schoonmaakmiddelen, instructie, etc.). Ook is het niet langer toegestaan om in groepsverband te winkelen of zich anderszins in het openbaar te begeven.


Bij wie kan ik terecht met vragen of opmerkingen?
Net als voor iedereen is het ook voor ons alle ‘alle hens aan dek’. Dagelijks komen er nieuwe uitdagingen op ons pad en niet alles zal helemaal perfect verlopen. Wij rekenen op uw begrip daarvoor. Heeft u nog vragen of opmerkingen dan willen wij u vriendelijk vragen deze aan ons door te geven. Wij zijn telefonisch bereikbaar via 077-307 14 44 of per email via info@teboza.nl.