Een goede start maak je maar één keer!

April is bij Teboza een drukke maand. De laatste aspergeplanten worden gesorteerd en uitgeleverd, de aspergezaden voor de planten van volgend jaar worden uitgezaaid, we oogsten onze vroege percelen en we leggen onze nieuwe percelen aan.

Bij het aanleggen van nieuwe percelen staat onze lange termijnvisie voorop. Een gezonde opbouw van de ouderdom van ons areaal is daarbij cruciaal. Omdat wij onze klanten het hele seizoen willen voorzien van verse asperges moeten we zowel voor onze biologische als onze reguliere teelt diverse keuzes maken ten aanzien van soort (wit, groen en paars), teeltsysteem (kas, verwarmd, minitunnel, traditioneel) en ras (vroeg, midden en laat). Bovendien houden we in onze aanleg ruimte om nieuwe aspergerassen uit te testen, zodat we praktijkervaring kunnen delen met collega telers die bij ons aspergeplanten afnemen.

Voordat we aan de slag gaan op een nieuw perceel hebben we uiteraard al de nodige stappen doorlopen. We hebben de teelthistorie onderzocht en bodemanalyses uitgevoerd. Daarnaast besteden we veel aandacht aan het onderzoeken van het bodemprofiel. Asperge is immers een gewas dat met zijn wortels graag diep gaat. De bewortelingsdiepte wordt in grote mate bepaald door de weerstand van de grond en vooral die van de ondergrond. Veel gronden die wij tegenkomen hebben een "dek" dat varieert van 50 tot 70 cm. Omdat wij streven naar een bewortelbare diepte van minimaal 1 meter, dienen we in die gevallen ook resterende 30 tot 50 cm voor de wortels toegankelijk te maken, door middel van diepspitten, diepploegen of diepwoelen.


Afhankelijk van de structuur, het organische stofgehalte en de zuurgraad telen we na het spitten een groenbemester, bekalken en bemesten we de grond. Hiervoor maken we onder andere gebruik van de resultaten van de Veris BodemScan.
Voor het planten egaliseren we het perceel en brengen we de kopakkers omlaag, zodat het water uit de rijen kan. Vervolgens worden geulen getrokken van 20 cm diep en een rijafstand van 1,80 meter. Deze rijafstand maakt het mogelijk om onze oogstrobot probleemloos in te zetten.


In de geul wordt een klein heuveltje( 3 cm hoog) gemaakt waarop de plantenwortels op de juiste plantafstand in de lengterichting worden uitgespreid. De planten behandelen wij kort voor het planten met een natuurlijke plantversterker en onder het planten voegen we een plantaardig bodemverbeterend middel toe. Na het planten wordt de plant direct afgedekt met ongeveer 8 cm grond. Vervolgens regenen we kort na de aanplant aan met circa 15mm, zodat de plant zo snel mogelijk aansluiting krijgt met de grond.


Gedurende de komende maanden wordt de geul bij de diverse grondbewerkingen langzaam dicht gemaakt. Bovendien blijven we erop letten dat de planten gezond blijven en voorzien zijn van voldoende vocht.
Kijk voor meer achtergrondinformatie ook eens op www.teboza.com of neem contact met ons op via 077-3071444.