Kasteelt bij Teboza

Al bijna veertig jaar telen we bij Teboza asperges in kassen.
Deze kasteelt stelt ons in staat om al vroeg bij onze klanten ‘in beeld’ te komen en er zo voor te zorgen dat we vanaf het eerste moment samen klaar zijn voor het aspergeseizoen.

Inmiddels zijn we voor dit seizoen alweer gestopt met onze kasteelt en zijn we begonnen met het oprollen van de folie, het afbouwen van de bedden en het beregenen. Met het aflopen van het seizoen van de kasteelt, lopen ook diverse proeven ten einde. Proeven gericht op rassen, bemesting en het inzetten van nieuwe en andere folie. Een eerste analyse van de resultaten geeft daarbij vooralsnog geen aanleiding tot het inzetten van andere rassen, het wijzigen van de bemestingsstrategie of het inzetten van andere folies dan gebruikelijk.

De kasteelt kent zo zijn eigen specifieke uitdagingen. Niet alleen het teeltsysteem is afwijkend, ook kent de kas andere ziektes en andere bestrijdingsmethodes. Bovendien dient er gebruik gemaakt te worden van specifieke mechanisatie. Door dit alles is het zowel qua teelt als arbeidsintensiteit een relatief dure teeltmethode waarbij een juiste timing en topkwaliteit essentieel is.

Voordeel van de kasteelt is dat we beter in staat zijn om het klimaat en de vochthuishouding veel meer te sturen dan we buiten gewend zijn. Bovendien is de druk van schimmels en bepaalde insecten veel lager dan in onze buitenteelt.

In lijn met onze lange termijnplanning zijn we momenteel op zoek naar geschikte nieuwe locaties om asperges in te telen. Aangezien wij ook in de kas in de volle grond te telen is de bodemgesteldheid voor ons primair van belang. Daarnaast onderzoeken we uiteraard de mogelijkheden ten aanzien van verwarming en het totaal aantal meters aspergebed dat we in de betreffende kas kwijt kunnen.

Doordat we beschikken over een solide afzet zijn we, net als de bij ons aanleverende telers, in staat om de kasasperges verantwoord en rendabel te telen. Mocht u interesse hebben om met ons van gedachten te wisselen over de teelt van kasasperges of de afzet daarvan, neem dan vrijblijvend contact met ons op. Wij faciliteren namelijk graag in het ondernemerschap van onze collega’s.

Kijk voor meer achtergrondinformatie ook eens op www.teboza.com of neem contact met ons op via 077-3071444.

In lijn met onze lange termijnplanning zijn we momenteel op zoek naar geschikte nieuwe locaties om asperges in te telen. Aangezien wij ook in de kas in de volle grond te telen is de bodemgesteldheid voor ons primair van belang. Daarnaast onderzoeken we uiteraard de mogelijkheden ten aanzien van verwarming en het totaal aantal meters aspergebed dat we in de betreffende kas kwijt kunnen.

Doordat we beschikken over een solide afzet zijn we, net als de bij ons aanleverende telers, in staat om de kasasperges verantwoord en rendabel te telen. Mocht u interesse hebben om met ons van gedachten te wisselen over de teelt van kasasperges of de afzet daarvan, neem dan vrijblijvend contact met ons op. Wij faciliteren namelijk graag in het ondernemerschap van onze collega’s.

Kijk voor meer achtergrondinformatie ook eens op www.teboza.com of neem contact met ons op via 077-3071444.