Teboza en Engels Asperges: samen groeien in asperges

Asperges telen doen we bij Teboza niet alleen, maar samen met een aantal geselecteerde telers. Met deze telers delen we dezelfde passie voor asperges en werken we samen op het gebied van marktgericht, innovatief en duurzaam telen en ondernemen. We laten je graag kennis maken met onze partnertelers, deze keer stellen we je voor aan Evert Engels van Engels Asperges uit Panningen.

Samen met zijn ouders runt Evert Engels het aspergebedrijf Engels Asperges in Panningen. Vijf jaar geleden stapte hij in het bedrijf, na het afronden van de studie Bedrijfseconomie en een korte carrière buiten de deur. Op dit moment houdt hij zich vooral bezig met de verkoop, coördinatie van het sorteerproces en ondersteunt hij bij de huisverkoop.

Focus op kwaliteit
In en rondom Panningen teelt de familie Engels 35 hectare witte asperges. Hun speerpunt is op dit moment het verbeteren van de kwaliteit en de focus op de vervroegde teelt. “We willen meer data van de percelen gaan verzamelen en daarop gaan sturen, zodat we de kwaliteit kunnen verbeteren. AA-kwaliteit levert immers meer op dan B kwaliteit en daar is veel winst te halen”, aldus Evert. “Wij zien in de cijfers ook terug dat de vervroegde teelt in onze regio interessant is. We zitten hier in Limburg vaak al 1 à 2 weken eerder dan de rest van Nederland. Wij ervaren dat het inzetten van technieken om de teelt extra te vervroegen zich lonen. Ieder jaar is natuurlijk anders, maar meestal is de vroege oogst interessant”, aldus Evert.

Aftellen naar de eerste asperges
Het leuke aan asperges telen is voor Evert dat mensen echt uitkijken naar de eerste asperges. “Zelf tel ik iedere de winter af naar de start van het seizoen. Het eten van de eerste asperges geeft echt een heerlijk gevoel. De charme van asperges is dat het een echt seizoensproduct is. Je ziet ook dat na 24 juni de vraag meteen afneemt”, vertelt Evert. Daarnaast ziet Evert ook volop kansen om de consumptie naar de toekomst toe een boost te geven, ook buiten onze eigen regio: “Asperges zijn supergezond, heel lekker en qua gewasbeschermingsmiddelen wordt er niets op de asperges gespoten. Hoe gemakkelijker we het product maken – bijvoorbeeld geschilde asperges – hoe meer vraag er zal gaan komen.”

Blauwe bessen
Naast het aspergebedrijf, teelt Evert zelf nog 8 hectare blauwe bessen. “Deze teelt sluit qua periode mooi aan op de aspergeteelt. Deze bedrijfstak wil ik de komende jaren verder gaan uitbreiden naar 15 hectare. Dan hebben we ongeveer net zoveel personeel nodig voor de asperges als voor de blauwe bessen. Daarbij geeft het meer rust om de bedrijfsrisico’s te spreiden over twee teelten”, legt Evert uit.

Flexibele samenwerking
Al bijna tien jaar levert Engels Asperges het overgrote deel van hun asperges aan Teboza. Dat is niet alleen qua afstand een gemak. “De korte lijnen en flexibiliteit werken heel fijn” omschrijft Evert. “Als er wat is, kunnen we snel schakelen. We maken een jaarprognose en daarnaast hebben we tijdens het seizoen dagelijks contact over de volumes die we kunnen leveren. Omdat de groei van asperges heel weersafhankelijk is, kan het uiteindelijke aanbod variëren. Dan is één telefoontje genoeg. Ze hebben zelf ook een teeltbedrijf en dus feeling bij het teeltproces. Dat werkt fijn.” Daarnaast waardeert Engels Asperges de kennisdeling vanuit Teboza. “Een voorbeeld is de oogstmachine van Cerescon waarmee Teboza dit jaar voor het eerst werkt. Ik verwacht dat de opgedane kennis straks met ons wordt gedeeld.” Naar de toekomst toe ziet Evert ook nog meer mogelijkheden in gezamenlijke inkoop van bijvoorbeeld folie en andere benodigdheden voor de aspergeteelt.

On the way to planet proof
Voor Engels Asperges staan de komende jaren in het teken van kwaliteitsverbetering. “Er komt steeds meer regelgeving, het telen wordt steeds complexer en we willen dat wat we doen goed doen”, legt Evert uit. “Zo willen we meer gaan focussen op het behoud van personeel. Als personeel ieder jaar terugkomt, hoef je ze niet alles te leren. Ook dat scheelt in kwaliteit. Daarnaast willen we volgend jaar het certificaat ‘on the way to planet proof’ voor asperges halen. Ook volgen we innovaties in de aspergeteelt op de voet, zoals nu de oogstmachines. Als die zich gaan bewijzen, kan dat ook voor ons interessant worden”, besluit Evert.