Druppelirrigatie in de aspergeteelt bij Teboza

Na een aantal jaren van intensief testen stappen we bij Teboza in onze teelt steeds meer af van de beregeningshaspel en gaan we over naar irrigatie door middel van druppelbevloeiing. Ook dit jaar hebben we weer een behoorlijk areaal met deze irrigatiemethode aangelegd.

In de praktijktesten van de afgelopen jaren hebben we gezien dat druppelbevloeiing een enorme positieve invloed heeft op de plantgezondheid en dus zorgt voor een aanzienlijke meeropbrengst. Bovendien heeft het ons geleerd om de percelen slim op te delen in secties en per perceel gebruik te maken van slangen met bijpassende afgiftes, zodat we zo min mogelijk de pomp moeten verplaatsen of kranen om moeten zetten.

Op basis van onze testen hebben wij de voor- en nadelen voor zowel de beregeningshaspel als voor druppelbevloeiing op een rij gezet:

Voordelen beregeningshaspelNadelen beregeningshaspel
Overal toepasbaar (perceel onafhankelijk)Verdamping in de lucht
Geen/beperkte installatiehandelingenVraagt veel brandstof
Geschikt om nieuwe aanplant 'aan te regenen'Moeilijk te positioneren (windgevoeligheid)

Geen egale waterafgifte (verslemping)

Veel arbeid tijdens beregenen

Snel te veel water in een keer (verslemping)

Nat worden van gewas (ziektegevoeligheid)

Voordelen druppelbevloeiingNadelen druppelbevloeiing
Nauwelijks verdamping van waterInstallatie is arbeidsintensief
Egale waterafgifteWater moet goed worden gefilterd
Zeer precies aan te sturenLast van 'vreterij' aan slangen in perceel
Gewas blijft droog (minder ziektegevoelig)Gebonden aan een perceel
Geen invloed van windInstallatiekosten
Lager verbruik van water en brandstofKans op schade bij bewerkingen
Mogelijkheid om bemesting toe te dienen
via druppelslangen

Onze testen van de afgelopen jaren hebben uitgewezen dat druppelbevloeiing voor Teboza technisch en financieel gezien een waardige vervanger is van de beregeningshaspel, zeker op onze droge zandgronden. De aanleg van het systeem is dan wel wat duurder en complexer, maar de precisie en eenvoud waarmee water toegediend kan worden en alle verdere bijkomende voordelen die druppelbevloeiing heeft compenseren dit ruimschoots.


Naast het toedienen van water biedt druppelbevloeiing ook de mogelijkheid om in zeer kleine hoeveelheden gericht meststoffen en plantversterkende middelen toe te dienen. Hier gaan we in de toekomst nog nader onderzoek naar verrichten. Daarnaast onderzoeken we de mogelijkheden om dergelijke systemen aan te sluiten op onze bodemvochtsensoren.

Voor inhoudelijke vragen naar aanleiding van onze ervaringen met druppelbevloeiing kunt u contact opnemen met Kris Teeuwen. Kris is te bereiken onder telefoonnummer 06-52599883.